سرتاس چوبی کوچک کد 509

محصولات چوبی برای سرو مایعات و غذاهای داغ توصیه نمی شوند .

جنس چوب

چنار

طول

7/5-8 سانتیمتر

پوشش

روغن گیاهی بورماواکس

0

بحث و گفتگو

سوال خود را در مورد محصول بپرسید